hybrid-cloud-infrastructure

Sinds Cloud computing voor het eerst verscheen, werdt er al op verschillende manieren gekeken naar wat precies de mogelijkheden zouden kunnen zijn van dit nieuwe fenomeen en welke aanpak het beste zou werken. Vandaag de dag zijn er twee soorten van aanpak overgebleven, namelijk de revolutionaire aanpak en de evolutionaire aanpak. Maar welke aanpak is eigenlijk het beste?

Om te kunnen beslissen welke aanpak beter is, moet er eerst gekeken worden naar de manieren op zich. Laten wij ons eerst focussen op de revolutionaire aanpak. Deze aanpak bestaat uit twee kerneigenschappen, namelijk toepassingsgericht en platform gebaseerd.  Dit wilt zeggen dat er met name gebruik wordt gemaakt van toepassingen die speciaal voor de Cloud ontworpen zijn en hierin zijn ondergebracht. Deze toepassingen zijn dus speciaal ontworpen met als doel grotere schaalbaarheid en hosting op meerdere servers. Hierdoor neemt de gebruikservaring toe in efficiëntie en ook dat er bedrijfstoepassingen ontstaan met een toename in snelheid ten opzichte van het reactievermogen.

De evolutionaire aanpak is een aanpak waarmee bedrijven geleidelijk aan een, voor het bedrijf geschikte, Cloud-infrastructuur creëren door het continu blijven toevoegen van nieuwe ICT-mogelijkheden. Dit is tevens ook het belangrijkste kenmerk van deze vorm van aanpak. Zodoende worden er tijdens elk stadium steeds nieuwe mogelijkheden en lagen worden toegevoegd om de efficiëntie en flexibiliteit te vergroten.

Echter wordt er vandaag de dag toch steeds meer gekozen voor een combinatie van beide vormen van aanpak. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat mensen inmiddels wel overgestapt zijn naar enkele mogelijkheden die het internet en de Cloud hun te bieden hebben, maar dat het bedrijf voor enkele bedrijfstoepassingen voorlopig nog gebruik moet maken van een externe opslag.

Uiteindelijk komt het er dus op neer dat beide vormen van aanpak even goed zijn op hun eigen manier. Het hangt helemaal van uw bedrijf en bedrijfstoepassingen af welke aanpak voor uw bedrijf beste keuze is (of dat zelfs misschien een combinatie van beide toch de beste keuze is).

Leave a Reply